Kratom - Red Maeng Da Banjar, prášek z listů
Kratom - Red Maeng Da Banjar, prášek z listů
Kratom - Red Maeng Da Banjar, prášek z listů

Kratom
Red Maeng Da Banjar, prášek z listů

Mitragyna speciosa, Ithang, Kakuam, Thom
Produkt z Indonésie

Tropický strom dorůstající výšky až 30 metrů. Vyskytuje se především v Indonésii a Thajsku. Celý popis
Mezi stromy s významnými účinky bychom našli i tak zvanou Mitragynu speciosu. Možná nám nepřijde takto moc známá, mohli bychom ji znát pod názvem Kratom. Už víme? Ano, jedná se o velmi významný tropický strom rostoucí především na území Thajska a Indonésie. Se svou výškou kolem 30 metrů se řadí mezi středně vysoké stromy. Jeho koruna je poměrně mohutná - až 5 metrů v průměru. Pokud bychom chtěli strom najím mezi ostatními, měli bychom se zaměřit především na jeho listy. Jsou poměrně rozměrné - na délku mohou mít až 30 centimetrů a na šířku kolem 20 (záleží na druhu). Listy mají drobné žilky celkem čtyř různých barev. Jednou do roka kvete bílými květy, kterou mohou mít až nádech žluté. Ačkoli se jedná o stálezelený strom, jeho listy občas opadávají. Může se tak stát v obdobích sucha, které oblasti výskytu sužují. To nás přivádí k otázce - Dá se Kratom pěstovat i u nás? Pěstitelství v našich podmínkách je velmi složité. Kratom je totiž závislý na svých podmínkách - horko, vlhko a dobré podloží. Nejvíce mu vyhovuje humusovitá půda. Můžeme tedy pěstovat i u nás, avšak spíše v zimních zahradách.
Měli bychom si také povědět něco o historii. Kratom je užíván po tisíce let. Domorodí obyvatelé jej užívali jak k léčbě, tak pro jeho stimulační a relaxační účinky. Dokonce se ke Kratomu váže i skutečnost, že otec vždy radši provdal svou dceru muži, který užívá kratom. Opium a marihuana totiž nemají dobré účinky. Kratomu povzbuzuje k práci, dodává vitalitu a patřičný zapálení pro danou věc. Existence Kratomu byla ohrožena během opiových válek. Společně s ostatními byl hromadně mýcen, což téměř způsobilo kompletní vymizení tohoto stromu. V Thajsku bylo jeho pěstování zakázáno až do roku 2013, kdy byl tento zákon zrušen.
Navzdory tisíciletému užívání byl Kratom pořádně popsán až v 19. století. Byl to botanik Piero Willem Korthals, kdo poprvé kompletně sepsal vzhled a účinky Kratomu. Tomuto stromu zasvětil svůj život, pěstoval jej a zkoumal.
Kratom se rozlišuje jak podle lokací, kde roste, tak i podle zmíněných žilek v listech. Tyto žilky mohou být buď červené, zelené, bílé nebo žluté. Také známe druh jménem Maeng Da. Ten je považován za nejúčinnější. Pěstuje a šlechtí se tak, aby měl co nejlepší účinky. Jaké látky jsou za ně zodpovědné?
Složení Kratomu
V Kratomu bychom našli celkem více jak dvě desítky alkaloidů. Z nich je nejdůležitější Mitragynin, který představuje cca 66% obsahu alkaloidů v listech.