Botanic.cz
399 Kč 1
Získejte 20 Kč na první nákup pouhou registrací.
Kolik zbývá do dopravy zdarma
Nakupte ještě za - 100 Kč
299 Kč
Dopravu máte zdarma
Přejít do košíku

Cvičení na mozek

Doba čtení: 9 minut, 18.července 2018, Poradna, Štítky: Mozek
V současné době se setkáváme s častou péčí o fyzickou stránku těla. Chodíme cvičit, navštěvujeme fitness a společnost považuje trendy a “cool” práci na svalech a trénink fyzické výdrže, síly a vůle. Jak se však věnujeme svojí psychické odolnosti, posílení mentálních schopností nebo zvýšení efektivity při řešení problémů?

Abstraktní mozek

I když to možná někteří lidé neradi slyší, jedna ze tří základních lidských činností je založena na učení. Další dvě jsou práce a hra. Učíme se denně stále nové věci, ať jsou složité či neuvěřitelně banální.

Kdy začít řešit trénink mozku?

Určitě je na místě se zeptat; má vůbec cenu řešit trénink mozku? Je pravda, že velká skupina onemocnění se může projevit snížením nebo vypadnutím některých neurologických funkcí včetně udržení pozornosti, výpadkem paměti, ztrátou orientace v prostoru a čase, zhoršením poznávání osob nebo souvislostí nebo třeba zhoršením řešení úkolů či nepochopením jednoduchých vět nebo problémů a jinými…

Samozřejmě zdravotní stránka nemusí být jediným důvodem, proč se věnovat své psychické stránce. Někteří to ocení jako příjemnou formu zábavy a volnočasové aktivity anebo jako vděčnou variantou “zabití času” při čekání na MHD nebo ve frontě na poště.

Kyslík a mozek

Zhoršené využití neurologického potenciálu centrální nervové soustavy může souviset s nedostatečnou výměnou informací mezi mozkovými hemisférami stejně jako zhoršené spojení v rámci hemisféry. Existuje určitá úměra mezi dostatečným zásobením kyslíku do mozku a jeho výkonem. Nelze říct, že “překysličenímmozku se z Vás stane génius, ale je pravda, že snížená koncentrace kyslíku centrální nervovou soustavu uspává a snižuje výkonnost. 

Neurony

Existuje celá řada dostupných prostředků, které jsou zdarma a slouží k podpoře procvičení a posílení mozku a mentální kapacity jedince. Jedna z velké skupiny činností spočívá v online hrách, které by optimálně měly procvičovat mozkové funkce. Různými způsoby a formami aktivit lze cvičit a posilovat paměť, rychlost reakce na jakýkoliv podnět, poznávací schopnosti, prostorové řešení, logické úlohy a další. Možná jste se sami našli, co byste mohli ocenit nebo v čem máte nedostatky.

Trénování paměti aneb sám sobě diagnostikem

Selhání nebo občasné vypadávání paměti jsme si schopni sami rychle uvědomit. Pokud si nedokážeme vybavit jméno kolegy nebo známého, kterého jsme dlouho neviděli, dokážeme posléze problém jednoduše řešit vybavováním věcí z minulosti a osvěžováním ztracených znalostí a vědomostí.

Trénujte mozek. Můžete začít jednoduchými hrami na paměť; zapamatujte si telefonní čísla vašich rodinných příslušníků, texty písně, kterou neznáte nebo se naučte zpaměti informace potřebné do práce, které normálně vyhledáváte. Tím však vaše možnosti nekončí a můžete se pustit do dalších činností nebo jejich kombinace.

Cvičení pozornosti

Soustředění a udržení pozornosti je nezbytné nejen v práci nebo při řízení, ale prakticky při jakékoliv každodenní aktivitě. Ne nadarmo je jeden ze stupňů hluboké meditace soustřední se pro nás na tu nejjednodušší činnost, dýchání. V rutinních činnostech se někdy doporučuje jednoduchá změna, která by mohla její průběh “ozvláštnit”. Otestujte svojí pozornost při čištění zubů nebo oblékání druhou, ne-dominantní rukou. 

Někteří psychologové zmiňují chůzi nebo cestu do práce jinou cestou, vykonání některých aktivit potmě nebo oslovování lidí na ulici. Další články zmiňují zvládání několika aktivit najednou, např. psaní emailu a komunikace s kolegou, což by mělo vést ke zvýšení efektivity a obecně pozornosti.

Objektiv fotoaparátu v ruce

Trénink představivosti

Představivost je naprosto nezbytná schopnost potřebná k předvídání situací nebo možných problémů. Ke zlepšení úsudku jednotlivce se doporučuje pravidelné cvičení představivosti. K tomu je dostačující “imaginace” nebo “zhmotnění” věcí z našeho okolí při zavřených očích od barvy, tvaru nebo jejich umístěním v pokoji.

Lidská hlava s žárovkou

Trénink vyjadřování

K rozšíření slovní zásoby, zesílení schopnosti zapamatovat si i jednoduché informace a lehkosti vyjádření je vhodné číst širší spektrum odlišných textů. Určitě vás obohatí se jednou za čas začíst do sportovní rubriky, do komentářů v novinách, vědeckého článku nebo do zamilované básně. 

Ve stejném duchu platí toto pravidlo u televizních programů. Navíc pokud ovládáte cizí jazyk, podívejte se na film, zprávy nebo dokument v příslušném jazyce a snažte se co nejdéle udržet pozornost.

Desatero rad, jak cvičit paměť

1) Pití vody

Pravidlo o dodržování pravidelného pitného režimu je dlouho známé široké veřejnosti. Většinou je potřeba pít spojena s nutností zavodnění, jehož zanedbání by mohlo ohrozit ledviny a celkovou homeostázu lidského těla. Ukazuje se, že pravidelná konzumace minimálně 2 litrů tekutin denně vede k lepšímu prokrvení mozku skrze naředění krve, snadnějšímu okysličení mozkových buněk a spálení glukózy nervovou tkání (zde je nutno připomenout, že glukóza je pro neuron “předžvýkán” gliovou, podpůrnou buňkou centrální nervové soustavy).

2) Neurobic

Americký neurolog Lawrence Katz přišel s neurobikem, neboli mozkovým aerobikem, který je založen na myšlence, že efektivity činnosti mozkových buněk závisí na míře zájmu. Proto tato teorie považuje za přínosné přinášet mozku nové a překvapivé věci skrze malé, každodenní, multisenzorické cvičení díky nimž se objevují nové věci nebo činnosti.

Různí autoři popisují rozličné prospěšné činnosti od mytí zubů, konzumace jídla použitím nedominantní ruky, přes imaginaci se zavřenýma očima jak vykonáváme domácí práce nebo jedeme do práce autem až po podporu prokrvení pomocí sportu a sexu. Všechny činnosti je možné ozvláštnit něčím novým, neobvyklým. Mozek spojený s vychutnáním jídla ocení “vnímání” netradičního ovoce nebo potraviny, kterou jste ještě neochutnali. Zároveň platí pravidlo, že nejúčinnější cvičení vyplyne ze zapojení více smyslů.

3) Dostatečný spánek

Kvalitní a dostatečný spánek představuje vzpruhu, novou energii, osvěžení a regeneraci pro mozkové buňky a mysl jako takovou. Pro mozek je spánek jedna z produktivních částí dne, během něhož se informace z krátkodobé paměti přesouvají do dlouhodobé paměti a zároveň se mozek snaží jednotlivá fakta analyzovat a vyhodnotit. Délka spánku by však nemusela nakonec hrát takovou roli jako spíše subjektivní “pocit” osvěžení ráno po probuzení. Možná sami znáte situace, kdy jste spali i 10 hodin a probudili se ospalí a naproti tomu zažili 3 hodiny spánku, po kterém jste byli naprosto svěží.

4) Sport

Sport si prochází reputací v závislosti na roční době a samozřejmě na konání mistrovství světa, turnajů nebo olympijských her. Mnoho lidí však může sportovat na úrovni koníčku nebo volného času a mít z toho více než profesionální sportovec, u které je to opravdu řehole a tvrdá dřina. Sport udržuje fit nejen tělo, ale i duševní zdraví jedince. Pravidelné a stereotypní pohyby (běh, dlouhá chůze,...) zvyšují prokrvení mozku a dokáží zlepšit neurologické funkce. V případě bruslení, plavání nebo adrenalinových sportů je možné pozorovat zvýšení účinku skrze zapojení většího množství smyslových orgánů najednou.

5) Tvorba příběhu

Mnoho lidí zapomíná jména, názvy nebo jim často vypadávají slova. Patříte k nim? Typ vlasů, očí, charakteristika osobnosti, místo bydliště, druh oblečení na druhou stranu zas není takový problém si zapamatovat. Je proto možné vytvořit k nějakému jménu příběh nebo krátkou myšlenkovou mapu, která by Vás měla k jménu osoby jednoduše navést. Může se jednat i o vtipné přirovnání nebo jednoduchou rýmovačku.

6) Žvýkání žvýkačky

Přes veškeré estetické obtíže na veřejnosti nebo při seznamování může být žvýkání prospěšné některým mozkovým funkcím. Pravidelná práce žvýkacích svalů napomáhá okysličovat mozek a zefektivnit využití spotřeby kyslíku mozkovými buňkami.

7) Čísla ve větách

Jedna z kategorií zapomnětlivosti vyplývají z potíží s čísly. Pamatování obrazu nebo příběhu funguje v případě čísel nebo kombinací několika čísel za sebou. Konkrétní čísla lze zpracovat pomocí představivosti a adaptovat do kontextu slovního spojení nebo jednoduché říkanky. SPZ jsou nejjednoduššími příklady jako AH 8070 Aneta a Honza, narozeniny dovršení 80 a 70.

8) Vypnutí televize

Naše maminky a babičky se nemýlily, když nás odháněly od televize a přikazovaly nám nějakou užitečnou práci dříve “než zblbneme”. Mnoho dospělých by si mohlo z těchto rad vzít příklad. Nejenže televize konzumuje obrovské množství volného času, zároveň dochází úpadkem kvality velkého množství stanic k “otupení” mozků svých diváků

9) Mentální aktivační cvičení

Ke cvičení je potřeba jakýkoliv článek nebo text a propiska. Po přečtení textu můžete najít některé slovo a z jeho písmenek vytvořit jiná slova. Našli jste například slovo “tepna”, ze kterého můžete vytvořit “na”, “pat” nebo “tep”. Lze z textu vybrat slova dvou slabičná, slova s různým významem nebo jiné variace, které tu nejsou vyjmenované. Aktivity by měly postupovat od bezstarostných a jednoduchých až po složitější případy a hravější varianty.

Kromě fantazie a invenčnosti lze během cvičení zapojit chytrost, hravost nebo vychytralost. Trénink je zaměřen na rychlou analýzu struktury textu zapojením centra pozornosti v mozku. Zkrátí se doba zpracování informace a její vyhodnocení.

10) Čtení nahlas

Poznatky z Asie napovídají, že hlasité předčítání textu (hlavně náročného) stimuluje centrální nervovou soustavu s centrem myšlení ve frontálním mozku. Podobná a pravidelná stimulace by mohla zabránit nebo oddálit příznaky demence nebo neurodegenerace ve stáří. Náročnější varianta tohoto cvičení spočívá v recitaci zmíněných textů, možno i z paměti. Dokonce minuta denně by měla být prospěšná neboť se zdá, že nahlas čtený text více “prožijeme” nebo “procítíme” než text, který čtený pouze v hlavě.

A možnosti fytoterapie

Lebka - duševní zdraví

Výluh z Ginkga (jinan dvoulaločný) nebo jeho extrakt představuje osvědčený a známý bylinný “stimulant” mozku. Obsahové látky listu jinanu dvoulačného rozšiřují cévy v mozku, zlepšují prokrvení mozku a podporují zlepšení paměti a provádění mentálního cvičení. Maté, guarana a kávovník jsou již byliny s klasickým stimulačním účinkem, přičemž nabuzení mozkových činností je krátkodobé.

Závěrem

Trápí-li Vás občasné potíže s pamětí nebo si myslíte, že Vám to dříve myslelo lépe, zapamatujte si 3 náhodné SPZ, pořiďte si lístky do divadla, zapamatujte si jména všech postav skrze příběh nebo rýmovačku, popíjejte gingko, vyčistěte si zuby druhou, nedominantní rukou a pořádně se vyspěte. Paměť se pravděpodobně krásně rozjasní jako myšlenky po kocovině.
Doba čtení: 9 minut, 18.července 2018, Poradna, Štítky: Mozek
Líbí se vám tento článek? Tak ho nasdílejte:
Facebook INSTAGRAM
Podobné články
Kategorie
Vyhledat článek
Populární články
Nejčastější štítky
Zobrazit další