Botanic.cz
0 Kč 0
Získejte 20 Kč na první nákup pouhou registrací.
Kolik zbývá do dopravy zdarma
Nakupte ještě za 999 Kč
999 Kč
Dopravu máte zdarma
Přejít do košíku

Od baby kořenářky k moderním analytickým metodám

Doba čtení: 3 minuty, 1.prosince 2017, Poradna

Naši předkové používali byliny a přírodní produkty prakticky každodenně. Ať již jako součást stravy tj. koření, pro osvěžení tj. čaje a náhražkové kávy, ale i k léčbě neduhů vlastních i svých domácích zvířat. Vycházeli při tom ze staletých zkušeností předávaných převážně ústní tradicí a jejich odborným „lékárníkem“ byla místní baba kořenářka. Věděla, co použít na bolest hlavy, co na vysoký tlak, krvácivá zranění i popáleniny. Míchání směsí a dávkování bylo dáno zkušeností té které bylinkářky.

Louka

Moderní doba je však zvídavá a analytická. Zkoumáme, z čeho se byliny skládají, kolik a jakých látek obsahují a které z nich a v jakém množství jsou nám vlastně prospěné.

Už nestačí letitá zkušenost – chceme to vědět přesně!

Laboratorních metod k určování chemického složení rostlin a jejich jednotlivých částí je mnoho. Jsou to jak metody kvalitativní tj. co daný vzorek obsahuje, tak i metody kvantitativní tj. kolik té, které látky ve vzorku je.

Testování

Jednou z nejpřesnějších metod je již cca padesát let metoda HPLC.

Pod touto zkratkou se skrývá jedna ze separačních chromatografických metod - konkrétně vysokotlaká kapalinová chromatografie. Tato metoda se používá ke stanovení zastoupení určitých látek a jejich koncentrace ve směsích/ vzorku – typicky roztoku. Celý analytický proces probíhá na základě složité interakce stacionární a mobilní fáze v chromatografickém přístroji (za přísně daných podmínek) a jeho výsledkem je grafické znázornění tzv. chromatogram tj. záznam toho, ve které fázi analyzačního procesu se – a v jakém množství – projevila ta která substance. Srovnáním s kalibrační křivkou pak dostáváme přesný výsledek složení vzorku. Dnešní možnosti výpočetní techniky však umožňují i ještě daleko přesnější a citlivější zpracování chromatogramu. Umožňují např. rozlišit i dvě – na záznamu se překrývající - složky a přesně je určit.

Metodou HPLC lze stanovit přítomnost a množství širokého spektra organických i anorganických látek - kyselin, vitamínů, bílkovin, cukrů, toxinů, alkaloidů i jejich různých metabolitů.

Další metodou – méně nákladnou, přístrojově jednodušší a tedy dostupnější - je UV spektrofotometrická metoda. Jde o metodu, která využívá interakce elektromagnetického záření s hmotou. Při této metodě dochází k průchodu světelného záření o předem dané vlnové délce (v rozmezí viditelného světla až po oblast ultrafialového záření) vzorkem umístěným v kyvetě (nádoba přesných parametrů pro to které měření) a souběhem jevů tj. absorpce, odrazu, lomu a rozptylu záření dochází k tzv. absorbanci, která je přímo úměrná koncentraci látky v roztoku (Lambert- Beerův zákon).

Tato metoda je využívána zejména k určování koncentrace tj. množství organických látek. Nevýhodou této metody je však to, že nedokáže analyzovat složitější směsi látek.

Centrifuge

Chemické analýzy mají při poznávání přírody a jejího vlivu na naše zdraví důležitou úlohu.

Zkoumáním bylin a exotických rostlinných produktů a jejich účinků na lidský organismus, získáváme mnoho poznatků, jejichž využitelnost v praxi je i nadějí na zkvalitnění našeho každodenního života.

Moderní „babou kořenářkou“ se stávají specializované obchody s výběrem kvalitních bylinných přípravků a směsí, jejichž složení má oporu v laboratořích vědců.

Doba čtení: 3 minuty, 1.prosince 2017, Poradna
Líbí se vám tento článek? Tak ho nasdílejte:
Facebook INSTAGRAM
Podobné články
Kategorie
Vyhledat článek
Populární články
Nejčastější štítky
Zobrazit další