BLACK FRIDAY slevy až 80 % na celý sortiment! Ukázat slevy

Botanic.cz
0 Kč 0
Získejte 20 Kč na první nákup pouhou registrací.
Kolik zbývá do dopravy zdarma
Nakupte ještě za 999 Kč
999 Kč
Dopravu máte zdarma
Přejít do košíku

Zásady pro ochranu osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost PlaBio s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Souhlasem se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti PlaBio s.r.o. souhlas pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost: PlaBio s.r.o., se sídlem: Podzimní 1436/37 Jablonec nad Nisou, identifikační číslo: 03945294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35511 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Podzimní 1436/37, 466 02 Jablonec nad Nisou, adresa elektronické pošty: info@botanic.cz, telefon: 774 780 087.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)
  2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy jsme stanovili na dobu 3 let od získání souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Můžete nám kdykoliv napsat na info@botanic.cz, nebo 774 780 087 a Vaše osobní údaje vymažeme.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti:

 1. Google LLC - Nástroje pro online marketing a analýzu webu (USA)
 2. Seznam.cz, a.s. - Nástroje pro online marketing (CZ)
 3. Facebook, Inc. - Nástroje pro online marketing (USA)
 4. Heureka Shopping s.r.o. - uživatelské recenze (CZ)
 5. The Rocket Science Group LLC. - Zprostředkovatel e-mailingu (USA)
 6. Sumome, Inc. - Zprostředkovatel analýzy chování zákazníka na webu (USA)
 7. Twillio - Zprostředkovatel SMS služeb (USA)
 8. Drivenet s.r.o. - Skvělý dodavatel hostingu a e-shopového řešení (CZ)
 9. Raynet s.r.o. - Velkoobchodní CRM (CZ)
 10. Smartsupp.com, s.r.o. - Komunikace se zákazníkem v reálném čase (CZ)

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Můžete nám kdykoliv napsat na info@botanic.cz, nebo 774 780 087 a Vaše osobní údaje vymažeme.
 3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI

 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře. Proškolili jsme všechny své zaměstnance ohledně nejlepších postupů, při nakládání s Vašimi osobními údaji. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná organizační a technická opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 1. Údaje, které nám zákazníci sami poskytnou. Na Botanicu zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou u nás zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření objednávky, nebo při vytvoření registrace.
 2. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Botanic také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e mailové adrese. Rychleji se k nám tak přihlásíte.
 3. Údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu. V případě zákazníků i jméno a příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní číslo, platební údaje či případnou poznámku k objednávce. Z křestního jména generujeme oslovení v 5. pádu, abychom Vás mohli přátelštěji oslovovat.
 4. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies, získává Botanic údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Botanic informace o zboží, které zákazníci či uživatelé navštívili, nebo zakoupili. Snažíme se zákazníkům nabízet produkty o které projevili v minulosti zájem.

PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

 1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Botanic a zákazníkem, využíváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Bez poskytnutí těchto údajů nelze objednávku uskutečnit.
 2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Botanic formou obchodních sdělení využívá Botanic především e-mailovou adresu a telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na Botanic již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Botanic v podobě omezeného přímého marketingu. Botanic tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na Botanic zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Botanic udělujete v průběhu registrace na Botanic nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů Botanic.
 3. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem Botanic do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.
 4. Pro nabídku našich produktů a propagaci Botanic formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá Botanic především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Botanic udělujete v průběhu registrace na Botanic nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

V Jablonci nad Nisou dne 10.12.2018